Kalendarz księżycowy ogrodnika 2014

Kalendarz ksi??ycowy ogrodnika 2014

S? dwa czynniki maj?ce du?y wp?yw na wegetacj? ro?lin. Pierwszy to pogoda a drugim jest Ksi??yc, dlatego przy wykonywaniu ro?nych prac w ogrodzie nale?y uwzgl?dni? faz? w jakiej znajduj? si? nasz satelita.

Fazy Ksi??yca:
Nw - trwa trzy dni: razem z dniem przed dat? nowiu i dniem po dacie nowiu.
I kwadra - to okres od nowiu, kiedy Ksi??yc jest niewidoczny a? do o?wietlenia po?owy powieszchni - Ksi??yca przybywa.
II kwadra - okres od o?wietlenia po?owy powierzchni Ksi??yca a? do pe?ni, kiedy Ksi??yc jest ca?kowicie widoczny - Ksi??yca przybywa.
Pe?nia - trwa 3 dni : razem z dniem przed dat? pe?ni i dniem po dacie pe?ni.
III kwadra - okres od pe?ni, kiedy ksi??yc jest ca?kowicie widoczny do zakrycia po?owy jego powierzchni - Ksi??yca ubywa.
IV kwadra - czas od widoczno?ci po?owy powierzchni Ksi??yca do nowiu, kiedy Ksi??yc staje si? niewidoczny - Ksi??yca ubywa.

Prace ogrodnicze w zale?no?ci od fazy ksi??yca:

- Gdy Ksi??yca ubywa (III i IV kwadra)
Najlepszy czas na sadzenie, przesadzanie i ci?cie drzew. Ro?liny szybciej si? regeneruj? i przyjmuj? w nowym miejscu a przyci?te ro?liny trac? mniej sokw. W czasie gdy ksi??yca ubywa cz??? nadziemna ro?liny jest ma?o wra?liwa na uszkodzenia.

Kalendarz ksi??ycowy ogrodnika 2014
Ro?linaLutyMarzecKwiecie?MajCzerwiec
Bak?a?an, dynia, squash20-2220.2123.2421-2421-24
Ogrki, kukurydza11.1220.2117.18 (do 17 godzin).14.1510.11
Groch, fasola20.2117,23,2421-2417-20
Kapusta, szparagi12,15,1615.1612,16,1713-1510.11
Ziemniaki27,28,311,2,28-3026,2721.24
Marchew, pasternak2.27 do 3016.1724.3127,28
Pieprz21.2220.2126,29,3023-2519.20
Koperek, kminek18-2117-2114-17,21,228,11-14,19,2310,11,15,16,19,20
Rzodkiewki22-4,29-3126-3027,28,3124,27,28
Sa?ata, szpinak1219 (17 godzin).16.1713.1410.11
Pomidory20-2220.211-313-2619-20
Pietruszka, seler1,27,281,2,29,301727,31
Czosnek2,3,29-31Od 1,25 do 28.23-25
W czasie III i IV kwadry zaleca si? siew i sadzenie ro?lin cebulowych, motylkowychi korzeniowych, zwalczanie chwastw chorb i szkodnikw.
Jest to odpowiedni czas na zbiory owocw i warzyw przeznaczonych do d?u?szego przechowywania - b?d? d?u?ej ?wie?e. Rwnie? ?ci?te kwiaty b?d? d?u?ej ?wie?e je?eli zosta?y zebrane w czasie gdy ksi??yca ubywa.
- Gdy ksi??yca przybywa (I i II kwadra) 
W tym czasie nale?y przeprowadza? siew i sadzenie warzyw li?ciowych oraz drzew i krzeww owocowych. Jest to te? dobra pora przygotowanie sadzonek do ukorzeniena, szczepienie oraz czynno?ci piel?gnacyjne zwi?zane z gleb? - zasilanie i podlewanie. Korzenie ro?lin s? w tym czasie najmniej wra?liwe na wszelkie uszkodzenia.
Je?eli w tym czasie przeprowadzamy ci?cie to nie powinno by? ono zbyt intensywne bo mo?e to spowodowa? nadmierny wyciek soku z ro?liny.
Najlepsza pora na zbir owocw i warzyw do bezpo?redniego spo?ycia - w tym czasie maj? najwi?ksz? warto?? od?ywcz? i s? najsmaczniejsze.

Dobra pora na zbir zi? i ro?lin przyprawowych - s? bardziej aromatyczne i skuteczne.
- Gdy Ksi??yc jest w pe?ni
Wysiew warzyw: brukselki, kapusty, marchwi cebuli i rzodkiewki. Dobra pora na sadzenie ziemniakw, pomidorw itd. Najoodpowiedniejsza pora na nawo?enie ro?lin i zabiegi piel?gnacyjne takie jak pielenie, zwalczanie chwastw i szkodnikw, okopywanie, przerzedzanie wschodz?cych ro?lin.
W czasie pe?ni nie nale?y przeprowadza? ci?? drzew i krzeww, szczepie? i przyszczykiwa?.
- Nw Ksi??yca
W czasie nowiu mo?na najskuteczniej zwalcza? choroby ro?lin oraz szkodniki im zagra?aj?ce. Jest to te? odpowiednia pora na niszczenie chwastw, usuwanie chorych p?dw i przyszczykiwanie p?dw. Prace powinny by? przeprowadzane na dzie? przed lub dzie? po kulmninacji nowiu.
w czasie pe?ni nie zaleca si? wysiewania i wysadzania ro?lin oraz wszelkich prac, ktre mog?yby uszkodzi? korzenie (np. okopywania).

Na zewn?trz tak ciep?o, zima w tym roku nas oszcz?dzi?a, w powietrzu pachnie wiosn?. 

Czas zacz?? poma?u sia?!Warto w tym miejscu przypomnie?, ?e ka?da ro?lina ma swj idealny termin siewu. Swego czasu przygotowa?am specjalnie dla Was tabelk? pokazuj?c? te terminy, pozwol? j? sobie przypomnie?
  Facebook Villages.pl
Kontakt:
e-mail: info@villages.pl

© 2013 "Villages.pl". Polityka Prywatności

Projekt i wykonanie: Infoluitai